wczytywanie treści
Aktualności
30-06-2017
INFORMACJE DLA DOROSŁYCH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

INFORMACJE DLA DOROSŁYCH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU 2017

 

Spotkanie organizacyjne kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się 15 grudnia (piątek) po Mszy Św. o godz. 18:00. Obecność obowiązkowa.

 

 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych w Katedrze w roku 2017 zostanie udzielony podczas Mszy św.

16 grudnia (sobota) o godz. 18.00.

Kandydaci mają obowiązek przybyć na godzinę 17.20.

Wraz z kandydatem do katedry przybywa świadek bierzmowania, który winien być już osobą bierzmowaną.

 

Kandydat do bierzmowania winien dostarczyć odpowiednio wcześniej do kancelarii parafii katedralnej właściwie wypełniony dokument do bierzmowania (data i miejsce urodzenia, data i adres parafii chrztu łącznie z kodem pocztowym, imię do bierzmowania, imię i nazwisko świadka bierzmowania) od własnego księdza proboszcza (z parafii zamieszkania). Dokument winien być sygnowany pieczęcią i podpisem proboszcza (lub wikariusza), który kieruje kandydata do bierzmowania.

Należy być przygotowanym do przyjęcia Sakramentu  bierzmowania przez własnego księdza proboszcza (przez własną parafię zamieszkania).

 

 UWAGA!

     1. Przygotowanie do bierzmowania osoby, która ma przyjąć ten sakrament w katedrze, spoczywa na proboszczu parafii, w której ta osoba aktualnie zamieszkuje. Prosimy, aby ksiądz Proboszcz dobrze rozeznał sytuację życiową kandydata do bierzmowania – czy czasami nie żyje w związku niesakramentalnym (mając tylko kontrakt cywilny, albo nawet bez takiego kontraktu). Kapłani spowiadający w katedrze na chwilę przed bierzmowaniem stawiani są niekiedy w sytuacji, w której nie mogą udzielić rozgrzeszenia. W przypadku zatem żyjących w związkach niesakramentalnych, osoby takie powinny przyjąć bierzmowanie w pierwszym możliwym terminie po ślubie.

    2. Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania winna odbyć się wcześniej – przed przybyciem do katedry w dniu bierzmowania. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej czasu. To zaś niemożliwe jest w katedrze tuż przed bierzmowaniem.

    3. Spowiedź św. w katedrze jest przewidziana tylko dla sytuacji nadzwyczajnych i ewentualnie pozostałych gości.