wczytywanie treści
Aktualności
22-12-2018
INFORMACJE DLA DOROSŁYCH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA (grudzień 2019r.)

INFORMACJE DLA DOROSŁYCH KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W ROKU 2019

 

UWAGA!

Spotkanie organizacyjne kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się w katedrze w połowie grudnia.

 

 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych w Katedrze w roku 2019 zostanie udzielony w połowie grudnia 2019r. 

 

Kandydaci mają obowiązek przybyć na godzinę Mszą świętą o godz. 18:00 (tj. o godz 17:00)

Wraz z kandydatem do katedry przybywa świadek bierzmowania, który winien być już osobą bierzmowaną.

 

Kandydat do bierzmowania winien dostarczyć odpowiednio wcześniej do kancelarii parafii katedralnej właściwie wypełniony dokument do bierzmowania (data i miejsce urodzenia, data i adres parafii chrztu łącznie z kodem pocztowym, imię do bierzmowania, imię i nazwisko świadka bierzmowania) od własnego księdza proboszcza (z parafii zamieszkania). Dokument winien być sygnowany pieczęcią i podpisem proboszcza (lub wikariusza), który kieruje kandydata do bierzmowania.

Należy być przygotowanym do przyjęcia Sakramentu  bierzmowania przez własnego księdza proboszcza (przez własną parafię zamieszkania).

 

 UWAGA!

     1. Przygotowanie do bierzmowania osoby, która ma przyjąć ten sakrament w katedrze, spoczywa na proboszczu parafii, w której ta osoba aktualnie zamieszkuje. Prosimy, aby ksiądz Proboszcz dobrze rozeznał sytuację życiową kandydata do bierzmowania – czy czasami nie żyje w związku niesakramentalnym (mając tylko kontrakt cywilny, albo nawet bez takiego kontraktu). Kapłani spowiadający w katedrze na chwilę przed bierzmowaniem stawiani są niekiedy w sytuacji, w której nie mogą udzielić rozgrzeszenia. W przypadku zatem żyjących w związkach niesakramentalnych (gdy nie ma możliwości sakramentalnego rozgrzeszenia), osoby takie powinny przyjąć bierzmowanie w pierwszym możliwym terminie po ślubie sakramentalnym.

    2. Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania winna odbyć się wcześniej – przed przybyciem do katedry w dniu bierzmowania. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej czasu. To zaś niemożliwe jest w katedrze tuż przed bierzmowaniem.

    3. Spowiedź św. w katedrze jest przewidziana tylko dla sytuacji nadzwyczajnych i ewentualnie pozostałych gości.