wczytywanie treści
Aktualności
20-04-2020
90 osób w katedrze!

Zgodnie z decyzją władz państwowych liczba uczestniczących w Mszy św. lub innym obrzędzie liturgicznym będzie zależała od powierzchni świątyni: w kościele lub kaplicy na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 metry.

Po dokonanych pomiarach w naszej katedrze,jesteśmy w stanie jednorazowo przyjąć 90 osób! Zachęcamy więc do uczestnicwa w Mszach Świętych i nabożeństwach.