wczytywanie treści
Duszpasterze

Urodził się 30 maja 1980 r. w Koninie. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 maja 2005r. z rąk ks. biskupa Wiesława Meringa. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. W latach 2007-2011 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum), a w latach 2011-2015 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 30 czerwca 2015r. rozpoczął pracę duszpasterską w parafii katedralnej.