wczytywanie treści
Aktualności
29-09-2021
Duchowa Adopcja Maturzysty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już trzeciego października, będzie można zaangażować się w akcję "Duchowa Adopcja Maturzysty"
to propozycja modlitwy za Maturzystę w czasie jego przygotowań i egzaminu - to towarzyszenie
w tym szczególnym czasie swoją modlitwą. Prośba do Ducha Świętego o pomyślne zdanie egzaminów i dobre życiowe wybory w formie codziennej dziesiątki różańca.               

Przy wyjściu ze świątyni, będzie można wylosować swojego imiennego maturzystę.