wczytywanie treści
Galeria wydarzeń
2019-10-13
Wizytacja Kanoniczna

Wizytacja kanoniczna w parafii katedralnej

            Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku przeżywała dziś wizytację kanoniczną, którą prowadził ksiądz biskup ordynariusz Wiesław Alojzy Mering. Wizytacja ta odbywa się co pięć lat. Centralnym punktem była Eucharystia o godzinie 10:00, na której zgromadzona wspólnota parafialna pod przewodnictwem pasterza diecezji modliła się we wszelkich potrzebach tejże wspólnoty, przyzywając Bożego błogosławieństwa dla wszystkich członków parafii katedralnej. Po tradycyjnym geście przekazania kluczy do świątyni ksiądz biskup został powitany przez przedstawicieli z parafii. Zarówno w powitaniach jak i podziękowaniach za sprawowaną liturgię w ich intencji, parafianie wyrazili słowami pełnymi miłości wielki szacunek oraz podziw dla osoby księdza biskupa ordynariusza podkreślając, że jest dla nich prawdziwym ojcem, który miłość daną mu od Chrystusa przekazuje swoim owcom. Następnie ksiądz prałat Michał Krygier, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przedstawił sprawozdanie z działalności wspólnoty od ostatniej wizytacji kanonicznej. W tym sprawozdaniu można było usłyszeć słowa pełne nadziei i optymizmu na dalsze lata współpracy kapłanów z ich wiernymi. Jak podkreślał ksiądz prałat, że wielu sukcesów nie dałoby się zrealizować gdyby nie gorliwi i wierni parafianie, na których zawsze może liczyć, i którzy zawsze chętnie śpieszą mu z pomocą we wszelkich inicjatywach. Ksiądz proboszcz wskazał również i wyraził słowa uznania dla Wyższego Seminarium Duchownego, z którym parafia katedralna jest ściśle związana. Kazanie podczas mszy świętej wizytacyjnej wygłosił pasterz naszej diecezji. Ksiądz biskup ordynariusz odwołał się do wczorajszego dnia, który był punktem kulminacyjnym w obchodach 450 rocznicy od założenia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ksiądz biskup usilnie prosił o to, aby modlić się o nowe i święte powołania, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosili Chrystusa. Jako wzór dla alumnów postawił błogosławionych męczenników II wojny światowej, wśród których był ksiądz rektor i alumni Wyższego Seminarium. Wskazał również, że katedra jest kościołem biskupim i wyjaśnił, że początkowo, katedrą nazywano miejsce, z którego biskup naucza wiernych głosząc im prawdy zawarte w Ewangelii. Ksiądz biskup wyraził swoją wdzięczność wobec księdza prałata Michała Krygiera oraz Księzy pracujących w parafii, dziękując za piękny wygląd i wystrój świątyni. Jednocześnie prosił parafian, żeby nigdy nie zostawiali swojego proboszcza samego z jakąkolwiek inicjatywą. Na zakończenie wizytacji pasterz naszej diecezji poświęcił dzieciom różańce prosząc o modlitwę za jego osobę i jego posługę. W postawie prostoty i szczerości zebrane dzieci zaśpiewały piosenkę dla księdza biskupa co było wyrazem ich dziecięcej wdzięczności wobec ojca diecezji.

 

Ks. Łukasz Dzikiewicz

Fot. Marcin Jaworski