wczytywanie treści
Galeria wydarzeń
Świętując rocznicę odzyskania niepodległości mierzymy się z darem wolności. Jest ona darem otrzymanym dzięki ofierze tych, którzy byli przed nami i powinnością wobec tych, którzy przyjdą po nas. Nie można jednak prowadzić dysputy o wolności wspólnoty, narodu czy kraju bez odpowiedzi na pytanie o wolność wewnętrzną człowieka. Jest to ta wolność ku której wyswobodził nas Chrystus... wolność, która odpowiada na wymagania Prawdy....która nie pozwala się uwikłać w niezdrowe układy czy zależności....która nie godzi się na tanie kompromisy z nieprawością, grzechem...
Tylko człowiek wewnętrznie wolny może przyjąć dar wolności zewnętrznej....
Prawdziwą wolność daje tylko Bóg, dziękujmy Mu dziś za ten dar....
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...Ojczyznę wolną pobłogosław Panie