wczytywanie treści

Skład Kapituły

Kapituła Bazyliki Katedralnej we Włocławku

Prałaci

1. ks. Krzysztof KONECKI – prepozyt (dziekan); infułat
2. ks. Sławomir DERĘGOWSKI – archidiakon
3. ks. Jacek KĘDZIERSKI – scholastyk
4. ks. Michał KRYGIER – kustosz

Kanonicy gremialni
1. ks. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
2. ks. Jacek SZYMAŃSKI
3. ks. Wojciech FRĄTCZAK
4. ks. Marcin FILAS
5. ks. Artur NIEMIRA
6. ks. Lech KRÓL
7. ks. Waldemar KARASIŃSKI
8. ks. Lesław WITCZAK

Kanonicy honorowi
1. ks. Marian JAROS
2. ks. Eugeniusz STRZECH
3. ks. Roman WALCZAK
4. ks. Leszek POLITOWSKI
5. ks. Henryk WYSOCKI
6. ks. Dariusz FABISIAK
7. ks. Marek MRÓWCZYŃSKI
8. ks. Henryk WITCZAK
9. ks. Sławomir Świerad PETTKE
10. ks. Marek SOBOCIŃSKI
11. ks. Andrzej TOMALAK

Seniorzy
1. ks. Teodor LENKIEWICZ
2. ks. Leonard URBAŃSKI
3. ks. Michał PIETRZAK
4. ks. Jan NOWACZYK
5. ks. Stanisław WASZCZYŃSKI
6. ks. Jerzy BAGROWICZ
7. ks. Witold KUJAWSKI
8. ks. Bronisław Kazimierz GRABOWSKI
9. ks. Zdzisław PAWLAK
10. ks. Dionizy LEWANDOWSKI
11. ks. Henryk AMBROZIAK
12. ks. Zbigniew SZYGENDA
13. ks. Henryk KRUSZEWSKI OMI