wczytywanie treści

Skład Kapituły

Kapituła Bazyliki Katedralnej we Włocławku

Prałaci

 
ks. Krzysztof
KONECKI
prepozyt (dziekan)
vacat
archidiakon
 
ks. Jacek
KĘDZIERSKI
scholastyk
ks. Sławomir
DERĘGOWSKI
kustosz

Kanonicy gremialni

ks. Wojciech
HANC
ks. Zdzisław
PAWLAK
ks. Janusz
GRĘŹLIKOWSKI
ks. Jacek
SZYMAŃSKI
ks. Wojciech
FRĄTCZAK
ks. Marek
SOBOCIŃSKI
ks. Marcin
FILAS
ks. Artur
NIEMIRA
       
ks. Józef
NOWAK
     

Kanonicy honorowi

 
ks. Lech
KRÓL
ks. Dionizy
LEWANDOWSKI
ks. Lesław
WITCZAK
ks. Marian
JAROS
 
ks. Eugeniusz
STRZECH
ks. Zbigniew
SZYGENDA
ks. Henryk
KRUSZEWSKI OMI
ks. Bronisław
Kazimierz
GRABOWSKI
ks. Waldemar
KARASIŃSKI
ks. Grzegorz
KAROLAK
ks. Marian
WŁOSIŃSKI
ks. Henryk
KOŁODZIEJCZYK
 
ks. Roman
WALCZAK
ks. Leszek
POLITOWSKI
ks. Henryk
AMBROZIAK
 

Kanonicy seniorzy

ks. Witold
BURA
ks. Kazimierz
TARTANUS
ks. Witold
KUJAWSKI
ks. Teodor
LENKIEWICZ
ks. Leonard
URBAŃSKI
ks. Michał
PIETRZAK
ks. Jan
NOWACZYK
ks. Stanisław
WASZCZYŃSKI
     
ks. Jerzy
BAGROWICZ