wczytywanie treści
Pracownicy

Rafał Zamerski jest rodowitym Włocławianinem. Urodził się w 14 stycznia 1989 r. Ukończył filologię angielską w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Obowiązki kościelnego pełni od 1 listopada 2012 r., a od 1 września 2017 r. jest nauczycielem angielskiego w Oxford School Włocławek.

Od 8 sierpnia 2015 jest szczęśliwym mężem Marty. W 2016 urodziła się im córka Zuzanna, a 5 września 2022 córka Hania.