wczytywanie treści
Dekret

DEKRET erekcji Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
przy Bazylice Katedralnej we Włocławku. (fragmenty)

KAROL MIECZYSŁAW RADOŃSKI

z Bożego zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej
Biskup Włocławski

Wielebnemu Duchowieństwu i Wiernym miasta Włocławka.

Z dawien dawna aż do roku 1922 istniała w mieście naszym jedna tylko parafia przy starożytnym Kościele św. Jana Chrzciciela. Licząc się jednak z rozwojem miasta i zwiększeniem liczby mieszkańców, erygował poprzednik nasz, ś.p. Biskup Stanisław Zdzitowiecki dnia 2 lutego 1922 roku drugą parafię św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, której obszerna świątynia nie jest jeszcze całkowicie wykończona. Gdy zaś znaczna liczba ubogiej ludności na przedmieściu Grzywno wymagała bliższej opieki duszpasterskiej, utworzyliśmy tam w roku 1935 trzecią parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.

Okazuje się jednak, że zwiększona po wojnie ludność polska i katolicka w starym mieście pomieścić się nie może w niewielkiej swej parafialnej świątyni i z konieczności szukać musi dogodniejszych warunków służby Bożej w innych kościołach. Pragnąc tedy otoczyć wiernych tych pełniejszą opieką pasterską, zasięgnąwszy wedle kanonu 1428 §1 zdania Prześwietnej Kapituły Katedralnej erygujemy z dniem 1 marca 1947 roku, nową, czwartą już parafię w mieście Włocławku pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy Bazylice Katedralnej.