wczytywanie treści
Duszpasterze

Ks. Michał Krygier urodził się 16 marca 1981 r. Po ukończeniu nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu i zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Wiesława Meringa 1 czerwca 2008 r. Jako wikariusz pracował w parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach. W 2010 r. bp Wiesław Mering skierował ks. Krygiera na studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Od 2012 roku pełnił funkcję kapelana Biskupa Włocławskiego. Z dniem 14 czerwca 2015 r. decyzją ówczesnego biskupa włocławskiego Wiesława Meringa został mianowany nowym proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP we Włocławku i kustoszem katedry włocławskiej. Uroczystego wprowadzenia w urząd nowego proboszcza dokonał bp Wiesław Mering w niedzielę 21 czerwca br. o godz. 12.30, podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice katedralnej. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, świetnie nawiązujący kontakt z wiernymi, zwłaszcza z młodzieżą i dziećmi, wykazujący się wieloma inicjatywami duszpasterskimi, a do tego cechujący się sprawnością organizacyjną wielu przedsięwzięć. Do dnia 1 lipca 2022 r. ks. Michał Krygier był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku oraz Dziekanem Dekanatu Włocławskiego I. Z dniem 1 kwietnia 2023 r. ks. Michał został mianowany diecezjalnym duszpasterzem samorządowców i pracowników administracji samorządowej, a 8 maja 2023 r. kapelanem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

 

Ks. Proboszcz przygotowuje dzieci do I Komunii Świętej.

 

Imieniny - 29 września - w święto św. MIchała Archanioła