wczytywanie treści
Duszpasterze

Z dniem 14 czerwca br. decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa nowym proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP we Włocławku i kustoszem katedry włocławskiej mianowany został ks. Michał Krygier, dotychczasowy kapelan Biskupa Włocławskiego. Uroczystego wprowadzenia w urząd nowego proboszcza dokonał bp Wiesław Mering w niedzielę 21 czerwca br. o godz. 12.30, podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice katedralnej.

Ks. Michał Krygier urodził się 16 marca 1981 r. Po ukończeniu nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Kościelcu i zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Wiesława Meringa 1 czerwca 2008 r. Jako wikariusz pracował w parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach. W 2010 r. bp Wiesław Mering skierował ks. Krygiera na studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Od 2012 roku pełnił funkcję kapelana Biskupa Włocławskiego. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, świetnie nawiązujący kontakt z wiernymi, zwłaszcza z młodzieżą i dziećmi, wykazujący się wieloma inicjatywami duszpasterskimi, a do tego cechujący się sprawnością organizacyjną wielu przedsięwzięć. Ks. Michał Krygier  został mianowany równocześnie dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Nominację na proboszcza parafii katedralnej otrzymał 14 czerwca br. podczas Mszy św. we włocławskiej katedrze, sprawowanej przez ks. bp. Wiesława Meringa w dzień Patrona Miasta Włocławka, bł. Biskupa Michała Kozala.