wczytywanie treści
Proboszczowie

Urodził się 22 października 1937 r. w rodzinie Jerzego (1908-1980) i Józefy z d. Olejniczak (1913-2006) w Charłupi Małej k. Sieradza. (Jego pradziadek, Kajetan Waszczyński, walczył w Powstaniu Styczniowym). Maturę uzyskał w 1954 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu. W tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W tym czasie (1959-1963) studiował też na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (teologię pastoralną), uzyskując w 1963 r. magisterium i licencjat z teologii, oraz w Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie (1961-1963). Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1960 r.

W latach 1963-1965 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej we Włocławku, przy boku ówczesnego proboszcza ks. Jana Pawła Grajnerta.

W 1965 r. (3 VII) został wikariuszem parafii św. Bartłomieja w Koninie. Półtora roku później, 26 stycznia 1967 r., został mianowany wikariuszem parafii św. Wojciecha w Morzysławiu, gdzie najpierw zamieszkał w prywatnym mieszkaniu i prowadził katechizację dzieci i młodzieży. Podejmował trudne działania zmierzające do wybudowania kościoła w nowo powstałym wielkim osiedlu w Koninie, za co był represjonowany przez ówczesne władze komunistyczne. W 1967 r. (30 czerwca) został przeniesiony na wikariat w parafii św. Mikołaja w Kaliszu.

W 1977 r. został mianowany proboszczem w Pamięcinie k. Kalisza. W pięć lat później, 1 lipca 1982 r., wrócił do Konina z nominacją na proboszcza parafii św. Wojciecha (dawna parafia Morzysław), gdzie m.in. kontynuował budowę plebanii. Główny nacisk kładł jednak na pracę duszpasterską i patriotyczną. Wprowadził msze za Ojczyznę. Przy jego wsparciu utworzono Konfraternię ks. Jerzego Popiełuszki oraz niezależną Polską Organizację Harcerską.

Parafia katedralna we Włocławku została mu powierzona, przez biskupa włocławskiego Henryka Muszyńskiego, 29 czerwca 1988 r. i od tego czasu kierował nią przez 24 lata, najpierw jako administrator (1988-1990), a następnie jako proboszcz. Miał swój udział w przygotowaniu wielkich historycznych uroczystości w katedrze: wizyty 6 czerwca 1991 r. papieża Jana Pawła II (upamiętnia to spiżowa tablica na froncie katedry), w czasie jego pielgrzymki do Ojczyzny; okazałych obchodów 600. rocznicy konsekracji katedry w 2011 r. (upamiętnionej tablicą na froncie katedry). Z upodobaniem organizował w katedrze uroczystości religijno-patriotyczne i dbał o odpowiednią ich oprawę artystyczną. Rozwinął organizowane już dawniej w katedrze koncerty organowe. Dwukrotnie doprowadził do wydania reprezentacyjnych albumów o katedrze (2000, 2011), a ponadto przewodnika po katedrze (2009). W kwietniu 2003 r. założył czasopismo parafialne „Ex Cathedra” (miesięcznik; do lipca 2012 r. ukazało się 113 numerów), którego redakcję powierzał kolejno jednemu z wikariuszy. Opublikowano w nim m.in. wiele artykułów dotyczących historii katedry włocławskiej.

Prowadził szeroko zakrojone prace restauratorskie i remontowe w katedrze. Najpierw została dokończona - rozpoczęta za poprzednika, ks. Józefa Arabskiego - konserwacja polichromii braci Jasińskich (1991). W latach 1999-2005 przeprowadził kompleksową konserwację renesansowej kaplicy Najświętszej Maryi Panny wraz ze wszystkimi jej zabytkami oraz okolicznościową publikacją (2009). W latach 2005-2009 przeprowadzono kompleksową konserwację pozostałej architektury zewnętrznej katedry (łącznie ze wszystkimi elementami zabytkowymi), w tym m.in. wież (z wymianą konstrukcji drewnianej, zawieszenia dzwonów i blachy miedzianej na hełmach) oraz kaplicy św. Kazimierza. Wykonano monumentalne troje spiżowych drzwi, umieszczone we frontowych wejściach do katedry: główne – jako pamiątkę Jubileuszu Roku 2000 (2004), do nawy południowej (2007) i północnej (2010), upamiętniając te inwestycje okolicznościowymi publikacjami. Poddał konserwacji wiele obiektów zabytkowych w katedrze: m.in. obraz Franciszka z Sieradza Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny, obrazy Bartłomieja Strobla z dawnego ołtarza głównego w katedrze włocławskiej, w latach 2003-2012 około 90 epitafiów (z tej okazji została wydana publikacja Epitafia i płyty nagrobne katedry włocławskiej, Włocławek 2012), płytę nagrobną bp. Zbyluta Gołańczewskiego (2010), brązowy medalion z nagrobka kan. Jana Sokołowskiego z Wrzącej (2009). W 2010 r. przeprowadzono przebudowę placu katedralnego (nawierzchnia z granitowych płyt i kostki) oraz izolację fundamentów, łącznie z odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji miejskiej, a ponadto przeprowadzono przebudowę prezbiterium.

W latach 1989-1991 wykładał teologię pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii katedralnej 30 czerwca 2012 r., zamieszkał w domu księży emerytów we Włocławku-Michelinie.

Zmarł w weku 85 lat 22 stycznia 2023 r. przed godziną 15:00. Pogrzeb odbył się 26 stycznia o godzinie 11:00, po czym ks. Stanisław spoczął w kwaterze kapłańskiej na cmentarzu przy ulicy Chopina.