wczytywanie treści
Proboszczowie

Ks. Radosław Nowacki urodził się 25 maja 1976 r. Po ukończeniu Liceum im. M. Kopernika i zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Bronisława Dembowskiego 2 czerwca 2001 r. Jako wikariusz pracował w parafiach bł. M. Kozala w Lipnie i św. Maksymiliana w Koninie. W 2004 r. bp Wiesław Mering mianował ks. Nowackiego wicedyrektorem Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, a w 2009 r. dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Dał się poznać jako świetny organizator i sprawny menedżer. Uporządkował sprawy Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników i rozwinął ofertę wydawniczą. Zbudował i utworzył księgarnię diecezjalną w Licheniu. Podjął wiele inicjatyw duszpasterskich, jak choćby utworzenie we Włocławku Katolickiego Centrum Służby Rodzinie i pierwszego w diecezji „Okna Życia”. Jako członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 600-lecia Konsekracji Katedry Włocławskiej przygotowywał wydarzenia od strony duszpasterskiej i logistycznej. Nominację na proboszcza parafii katedralnej otrzymał 31 maja 2012 r. Obowiązki proboszcza pełnił od 30 czerwca 2012 r. do 12 maja 2015 r.